Register now

10 March 12:00 - 13:00

Välkommen till ett riksdagsseminarium!

Tid: 10 mars 2021 kl 12.00 – 13.00

Medicinteknik är ett omfattande område som innefattar en bred variation av olika innovationer och lösningar som används inom hälso- och sjukvården. Det finns goda exempel där medicinteknik har bevisat skapa stor nytta och livskvalitet för patienter – ett tydligt exempel är hjälpmedel för personer med stomi.

Stomi är ett mycket känsligt område som ersätter en kroppsfunktion och ofta leder till upplevd stigmatisering. En öppning i buken medför fysiska, psykiska och sociala förändringar. Att anpassa sig till livet med stomi kan vara utmanande om inte ett professionellt omhändertagande eller rätt medicinteknisk produkt kan erhållas.

Även om det finns utvecklingsområden att se över har den succesiva förbättringen av stomivården visat vilken avgörande betydelse medicinteknik har för personer med stomi. Med anledning av detta bjuder riksdagsledamot Ulrika Jörgensen (M) tillsammans med Swedish Medtech in till ett seminarium om medicinteknikens betydelse för personers vardag och vad det betyder för de som lever med stomi.

Medverkande:

  • Ulrika Jörgensen (M), Riksdagsledamot, Socialutskottet
  • Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech
  • Charlotte Bygdemo Toytziaridis, ordförande ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet
  • Lina Hallin, ordförande SSKR (sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad)
  • Eva Ridley, Enhetschef och utredare, TLV
  • Jimmy Loord (KD), Oppositionsråd i Region Kalmar
  • Mats Wiking (S), Riksdagsledamot, Socialutskottet
  • Anders Åkesson, moderator

Program

12.00 – 12.05 Om seminariet – Ulrika Jörgensen (M) 

12.05 – 12.15 Vad är medicinteknik? Behandling av stomi idag, imorgon och i framtiden? – Petrus Laestadius 

12.15 - 12.22 Vad behövs för att ge personer med stomi bättre vård och livskvalitet? – Charlotte Bygdemo Toytziaridis 

12.22 - 12.30 Hur fungerar stomivården? – Lina Hallin 

12.30 – 12.40 Hur fungerar det nationella förmånssystemet för stomiprodukter?  Eva Ridley 

12:40 – 12:55 Paneldiskussion – Anders Åkesson, moderator, Ulrika Jörgensen (M), Jimmy Loord (KD), Mats Wiking (S),  Petrus Laestadius, Charlotte Bygdemo Toytziaridis, Lina Hallin, Eva Ridley 

12:55 - 13.00 Avslut

Register now